Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Treballs en reforma del Museu de Camprodon

Terpolar Aïllaments ha estat adjudicatària dels treballs de protecció passiva contra el foc del Museu de Camprodon. S’ha protegit l’estructura metàl·lica amb un revestiment de morter de perlita i vermiculita, a més de realitzar els sostres falsos i parets amb guix laminat (pladur).