Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Aïllament davant del foc amb morter de llana de roca projectat

Treballem per millorar la seguretat d'estructures i edificis.

El morter de llana de roca projectat és una excel·lent aplicació com a protecció davant del foc per la seva aplicació fàcil i les seves característiques no tòxiques ni patògenes.

Mitjançant l’aplicació de sistemes homologats, d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció passiva contra el foc, oferim solucions que s’adapten a les seves necessitats de protecció i seguretat.

A Terpolar Aïllaments som especialistes en el projectat de morter de llana de roca.

Què és el morter de llana de roca?

És un material no tòxic i no patogen amb molt bona protecció davant del foc.

La llana de roca projectada és un morter compost per partícules de llanes minerals de roca basàltica, aglomerats hidràulics inorgànics i additius antipols. El morter de llana de roca està exempt d’amiant i altres productes nocius. No és tòxic ni patogen. És de color gris clar i tacte tou rugós.

El morter de llana de roca s’utilitza per fer l’aïllament d’elements estructurals, forjats i parets contra el foc, a més d’utilitzar-se com a aïllant sota forjats, cobertes lleugeres i correccions acústiques.

Quins avantatges ofereix la protecció amb morter de llana de roca?

Les seves característiques principals.

Com s'aplica i quins resultats aconseguim?

Un producte projectat amb acabat rugós.

La forma d’aplicació d’aquest morter de llana de roca és mitjançant equips de maquinària pneumàtica que dosifiquen el producte a través d’una mànega fins a la pistola de projecció. Un cop projectat, el morter de llana de roca té un aspecte de color gris clar i un tacte rugós. Un cop projectat hi ha la possibilitat de pintar-lo mitjançant pintura plàstica i/o acrílica.

Com a resultat de l’aplicació del morter de llana de roca s’obté una protecció molt bona contra el foc, a més d’un bon aïllant tèrmic i acústic, realitzat amb un material lleuger, que suporta molt bé els canvis climàtics.

Camps d'aplicació

Protecció davant del foc d'estructures, forjats, parets i franges tallafocs.

Més de 30 anys oferint solucions en ignifugacions de tota mena

Cerquem les solucions tècniques que millor s’adapten a les vostres necessitats d’estalvi energètic, confort i seguretat

Projectes i Instal·lacions en ignifugacions

En aquest local comercial del Baix Llobregat hem realitzat la protecció contra el foc del forjat mitjançant la projecció d’un revestiment de morter de perlita i vermiculita amb el gruix necessari per a certificar una resistència al foc  REI-90’.

En aquesta nau hem realitzat l’aplicació d’un revestiment de pintura intumescent amb el gruix necessari per a certificar una estabilitat al foc R-90′, acabat amb protecció d’acabat d’esmalt sintètic monocomponent amb reacció al foc B1 per no alterar la pintura intumescent.

Us presentem una nova obra, en aquesta ocasió es tracta d’un ignifugat a una nau del Vallès Occidental.