Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Franges tallafocs amb plaques de fibrosilicats o cartró guix

Treballem per millorar la protecció i la seguretat d'estructures i edificis.

Les franges tallafocs són elements de construcció que eviten o retarden la propagació del foc entre espais, amb l’objectiu que les flames no s’expandeixin a espais adjacents, especialment entre naus industrials.

La instal·lació de franges tallafocs es poden realitzar mitjançant plaques de fibrosilicat o plaques de cartró guix.

Mitjançant l’aplicació de sistemes homologats, d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció passiva contra el foc, oferim solucions que s’adapten a les seves necessitats de protecció i seguretat.

A Terpolar Aïllaments som especialistes en la protecció passiva davant del foc mitjançant franges tallafocs.

Com funcionen les franges tallafocs?

Aïllen espais adjacents per evitar l'expansió de les flames.

Les franges tallafocs s’instal·len per evitar o endarrerir la propagació del foc entre sectors, naus o edificis.

Hi ha dos casos en què es poden instal·lar franges tallafocs, amb placa de cartró guix o fibrosilicat:

  • Franges entre forjat i façana
  • Franges entre mitgera i coberta

 

En tots dos casos són franges construïdes amb panells compostos per silicats càlcics, reforçats amb fibres inorgàniques resistents al foc.

Franges tallafocs entre forjat i façana

En el cas de la franja tallafocs entre forjat i façana els panells se subjecten al forjat amb uns suports metàl·lics especials que el fan independent a la façana, ja que per si mateixa ja aconsegueix el grau de resistència al foc que exigeix la normativa.

Franges tallafocs entre mitgera i coberta

En el cas de la franja tallafocs, entre mitgera i coberta, els panells se subjecten amb uns suports metàl·lics autoportants de la coberta, ancorats mitjançant sistemes de fixació a la paret.

D’aquesta manera, el conjunt tallafocs és independent a la coberta i a l’estructura, tal com exigeix la normativa.

Quan una mitgera entre edificis, naus industrials o diferents sectors d’incendi dins del mateix edifici es troba a la coberta, la normativa actual exigeix una franja de 1 metre com a mínim i amb un grau de resistència al foc de com a mínim la meitat de l’exigit a la paret mitgera per evitar la propagació de l’incendi a l’edifici o sector adjacent.

Quins avantatges ofereixen les franges tallafocs?

Les seves característiques principals.

Quins acabats ofereix?

Una solució ràpida, pràctica i adaptable amb un acabat llis en blanc trencat.

Els panells de fibrosilicats o cartró guix són d’acabat llis i de color blanc trencat. Es poden pintar directament per integrar-los a l’estètica de l’edifici.

Camps d'aplicació

Protecció davant del foc per sectoritzar espais.

Més de 30 anys oferint solucions en ignifugacions de tota mena

Cerquem les solucions tècniques que millor s’adapten a les vostres necessitats d’estalvi energètic, confort i seguretat

Projectes i Instal·lacions en ignifugacions

En aquest local comercial del Baix Llobregat hem realitzat la protecció contra el foc del forjat mitjançant la projecció d’un revestiment de morter de perlita i vermiculita amb el gruix necessari per a certificar una resistència al foc  REI-90’.

En aquesta nau hem realitzat l’aplicació d’un revestiment de pintura intumescent amb el gruix necessari per a certificar una estabilitat al foc R-90′, acabat amb protecció d’acabat d’esmalt sintètic monocomponent amb reacció al foc B1 per no alterar la pintura intumescent.

Us presentem una nova obra, en aquesta ocasió es tracta d’un ignifugat a una nau del Vallès Occidental.