Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Aïllament de càmeres amb insuflat de llana de roca

Treballem per millorar l'eficiència energètica dels edificis per a un millor confort global i personal.

L’ insuflat de llana de roca és una solució excel·lent en aïllament tèrmic, amb una aplicació sense necessitat d’obres i de ràpida execució.

Mitjançant l’aplicació de sistemes i materials homologats en matèria d’aïllament tèrmic aconseguim millorar l’eficiència energètica de l’edifici. L’ aïllament tèrmic d’un edifici és una acció molt important si volem obtenir millores energètiques considerables.

A Terpolar Aïllaments som especialistes en sistemes d'aïllament tèrmic.
Insuflat de càmeres amb llana de roca
Aïllament de llana de roca
Insuflat de càmeres amb llana de roca
Sistemes d'insuflat de llana de roca per aïllaments de càmeres

Què és l'insuflat a càmeres de llana de roca?

La llana de roca és una molt bona opció per a aïllar les nostres parets.

L’ insuflat de llana de roca és un aïllament tèrmic que consisteix en la injecció de llana de roca a càmeres d’aire existents entre murs i envans dels habitatges.

Funciona com a excel·lent material per a l’aïllament de parets.

A més, la injecció per mànega ens permet aïllar les parets del fred i de la calor sense obres, amb una execució molt ràpida.

Els insuflats de llana de roca doten l’edifici d’una envolupant tèrmica que disminueix la pèrdua de calor a l’hivern i de fred a l’estiu reduint, per tant, la despesa energètica corresponent a calefacció i refrigeració respectivament. Aquest aïllament gaudeix cada cop de més popularitat i bones opinions gràcies als múltiples avantatges i característiques que ofereix

Quins avantatges ofereix aïllar amb llana de roca?

Avantatges d'utilitzar l'insuflat de llana de roca en aïllament tèrmic.

On puc insuflar llana de roca?

Aïllament en envans exteriors amb càmera d'aire

Aïllament tèrmic a golfes o zones sota cobertes

Aïllament tèrmic per sobre de sostres falsos

Característiques tècniques de la llana de roca

Més de 30 anys oferint solucions en aïllament tèrmics de tota mena

Cerquem les solucions tècniques que millor s’adapten a les vostres necessitats d’estalvi energètic, confort i seguretat

Projectes i Instal·lacions en aïllament

En aquesta ocasió hem projectat amb escuma de poliuretà una coberta per sobre, i també hem aplicat un recobriment  de membrana especial per a recobriments de poliuretà de gran resistència a la intempèrie i als raigs UV, sense solvents i respectuós amb el medi ambient.

En aquest cas hem aplicat escuma de poliuretà en una coberta per sota amb un gruix mig de 50mm, aconseguint així millorar l’eficiència energética.

En aquest projecte hem insuflat amb cel·lulosa les parets exteriors de la façana en la reforma i ampliació d’un Hotel del Baix Llobregat.