Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Panells de cartró guix per a la protecció passiva davant del foc

Treballem per millorar la protecció i la seguretat d'estructures i edificis.

Els panells de cartró guix o Pladur poden actuar com a element de protecció passiva davant del foc gràcies a la seva característica com a no inflamable i el seu efecte retardant en la propagació d’incendis.

Com a alternativa similar a les plaques de cartró guix en protecció davant del foc, també podem utilitzar les plaques de fibrosilicats, d’excel·lent comportament mecànic i similars característiques.

Mitjançant l’aplicació de sistemes homologats, d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció passiva contra el foc, oferim solucions que s’adapten a les seves necessitats de protecció i seguretat.

A Terpolar Aïllaments som especialistes en la protecció passiva davant del foc mitjançant plaques de cartró guix o Pladur

Com funcionen les plaques de cartró guix com a element de protecció davant del foc?

Material no inflamable que retarda la propagació d'incendis.

Els panells de cartró guix (els més coneguts són els panells de la marca Pladur) estan compostos per una base de guix especial recobert de làmines de fibra de vidre incombustible.

Aquest tipus de panells té un comportament excel·lent davant del foc, ja que no és inflamable, per la qual cosa retarda la propagació d’incendis.

El gruix i el tipus d’instal·lació incideixen en la protecció que s’aconsegueix amb l’aplicació d’aquest tipus de panells.

Quins avantatges ofereixen les plaques de Pladur o cartró guix?

Les seves característiques principals.

Quins acabats ofereix?

Una solució de ràpida i pràctica aplicació amb un acabat llis en blanc trencat.

Els panells de cartró guix són d’un acabat llis i un color blanc trencat

Permet acabats addicionals per mitjà de pintures, enrajolats o altres revestiments que no alteren la incombustibilitat d’aquest producte d’ignifugació

Camps d'aplicació

Protecció davant del foc d'estructures de formigó.

Més de 30 anys oferint solucions en ignifugacions de tota mena

Cerquem les solucions tècniques que millor s’adapten a les vostres necessitats d’estalvi energètic, confort i seguretat

Projectes i Instal·lacions en ignifugacions

En aquest local comercial del Baix Llobregat hem realitzat la protecció contra el foc del forjat mitjançant la projecció d’un revestiment de morter de perlita i vermiculita amb el gruix necessari per a certificar una resistència al foc  REI-90’.

En aquesta nau hem realitzat l’aplicació d’un revestiment de pintura intumescent amb el gruix necessari per a certificar una estabilitat al foc R-90′, acabat amb protecció d’acabat d’esmalt sintètic monocomponent amb reacció al foc B1 per no alterar la pintura intumescent.

Us presentem una nova obra, en aquesta ocasió es tracta d’un ignifugat a una nau del Vallès Occidental.