Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Aïllament d'estructures amb morter perlita i vermiculita

Treballem per millorar la seguretat d'estructures i edificis.

El morter perlita i vermiculita és una excel·lent aplicació com a protecció davant del foc pel seu poc pes i la seva baixa conductivitat tèrmica.

Mitjançant l’aplicació de sistemes homologats, d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció passiva contra el foc, oferim solucions que s’adapten a les vostres necessitats de protecció i seguretat.

A Terpolar Aïllaments som especialistes en l'aplicació de morter perlita vermiculita.

Què és el morter perlita i vermiculita?

És un material no tòxic, incombustible, amb baixa conductivitat tèrmica i molt lleuger.

La perlita i la vermiculita és un morter mineral d’origen volcànic; no és tòxic, és incombustible, de baixa conductivitat tèrmica i molt lleuger. El morter de perlita i vermiculita té un color blanc trencat i tacte fort rugós.

Utilitzant morter de perlita en la protecció passiva contra el foc estem utilitzant un morter compost per àrids lleugers de perlita i vermiculita, roques que contenen aigua a l’interior de la seva molècula, que una vegada triturada i amb el conseqüent procés d’expansió a una temperatura de 1200 graus, encara conserva totes les propietats. És a dir, no és tòxica, és incombustible i lleugera.

D’aquesta manera s’aconsegueix que adopti unes propietats de poc pes amb una baixa conductivitat tèrmica i acústica, a més d’un gran volum.

Quins avantatges ofereix la protecció amb morter perlita i vermiculita?

Les seves característiques principals.

Com s'aplica i quins resultats aconseguim?

Un producte projectat amb acabat rugós.

La manera d’aplicar aquest morter és mitjançant una màquina mescladora automàtica de projecció per via humida amb bomba helicoïdal. El producte projectat, que en principi té un color blanc ivori, pot ser pintat posteriorment amb pintura plàstica o acrílica. L’ acabat rugós també es pot allisar mitjançant guix i llana.

Com a resultat de l’aplicació del morter de perlita i vermiculita s’obté una protecció molt bona contra el foc i un bon aïllant tèrmic i acústic, el qual suporta molt bé els canvis climàtics i que té una resistència superior a la del guix.

Camps d'aplicació

Protecció davant del foc d'estructures, forjats, parets i franges tallafocs.

Més de 30 anys oferint solucions en ignifugacions de tota mena

Cerquem les solucions tècniques que millor s’adapten a les vostres necessitats d’estalvi energètic, confort i seguretat

Projectes i Instal·lacions en ignifugacions

En aquest local comercial del Baix Llobregat hem realitzat la protecció contra el foc del forjat mitjançant la projecció d’un revestiment de morter de perlita i vermiculita amb el gruix necessari per a certificar una resistència al foc  REI-90’.

En aquesta nau hem realitzat l’aplicació d’un revestiment de pintura intumescent amb el gruix necessari per a certificar una estabilitat al foc R-90′, acabat amb protecció d’acabat d’esmalt sintètic monocomponent amb reacció al foc B1 per no alterar la pintura intumescent.

Us presentem una nova obra, en aquesta ocasió es tracta d’un ignifugat a una nau del Vallès Occidental.