Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Ignifugacions: la protecció passiva contra el foc

Protecció passiva i seguretat davant del foc.

Mitjançant l’aplicació de sistemes homologats, d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció passiva contra el foc, aconseguim l’estabilitat, la integritat, l’aïllament i l’estanquitat de tot tipus d’edificis en cas d’incendi.

Com a empresa especialista en ignifugacions apliquem morter de perlita i vermiculita, pintura intumescent i pintura ablativa, morter de llana de roca, plaques de fibrosilicats, panells de cartró guix i plaques semirígides de llana de roca, sobre pilars i bigues metàl·liques, formigó, fusta, sostres, etc. amb l’objectiu de prevenir l’aparició d’un incendi i impedir-ne o retardar-ne la propagació per facilitar-ne l’extinció.

Oferim diferents solucions en ignifugacions per a prevenir l'aparició d'un incendi i impedir-ne o retardar-ne la propagació i facilitar-ne l'extinció.

Quin tipus de sistema d'ignifugació necessites?

Protecció passiva i seguretat davant del foc

Què és la protecció passiva contra el foc (PPF)?

Per evitar posar en perill béns i vides.

La Protecció Passiva contra el Foc (PPF) són mitjans i elements de protecció que ha de reunir un edifici o recinte per tal de prevenir incendis i impedir i evitar la propagació tant del foc com del fum, per evitar posar en perill vides i béns .

Quins tipus de mesures de PPF podem aplicar?

Protecció d’estructures portants

Per evitar el seu col·lapse en cas d’incendi mitjançant morters, pintures, plaques i altres mitjans de protecció passiva.

Compartimentació i segellat de passos

Per mantenir un incendi confinat en un espai en cas que es produeixi, i crear sectors d’incendi delimitats per divisions horitzontals i verticals resistents al foc.
L’ aïllament el podrem fer mitjançant plafons, plaques, anelles o altres elements de protecció passiva.

Mitjançant solucions d'ignifugació prevenim l'aparició d'incendis i n'impedim o retardem la propagació

Més de 30 anys oferint solucions en ignifugacions de tota mena

Cerquem les solucions tècniques que millor s’adapten a les vostres necessitats d’estalvi energètic, confort i seguretat

Projectes i Instal·lacions en ignifugacions

En aquest local comercial del Baix Llobregat hem realitzat la protecció contra el foc del forjat mitjançant la projecció d’un revestiment de morter de perlita i vermiculita amb el gruix necessari per a certificar una resistència al foc  REI-90’.

En aquesta nau hem realitzat l’aplicació d’un revestiment de pintura intumescent amb el gruix necessari per a certificar una estabilitat al foc R-90′, acabat amb protecció d’acabat d’esmalt sintètic monocomponent amb reacció al foc B1 per no alterar la pintura intumescent.

Us presentem una nova obra, en aquesta ocasió es tracta d’un ignifugat a una nau del Vallès Occidental.