Terpolar Aïllaments, especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Aïllament tèrmic mitjançant injecció en càmeres amb escuma de poliuretà

Treballem per millorar l'eficiència energètica dels edificis per a un millor confort global i personal.

La injecció d’escuma de poliuretà a les càmeres és una de les accions amb que podem ajudar a reduir la pèrdua d’energia i les emissions contaminants dels edificis.

Mitjançant l’aplicació de sistemes i materials homologats en matèria d’aïllament tèrmic aconseguim millorar l’eficiència energètica de l’edifici. L’ aïllament tèrmic d’un edifici és una acció molt important si volem obtenir millores energètiques considerables.

A Terpolar Aïllaments som especialistes en sistemes d'aïllament tèrmic.

Quin tipus d'aïllament necessites?

L'escuma de poliuretà injectat es pot aplicar a qualsevol façana amb càmera d'aire

Com s'aplica l'escuma de poliuretà injectat?

L'escuma de poliuretà injectat millora el comportament tèrmic i, per tant, el confort de l'habitatge alhora que augmenta el nivell d'aïllament acústic.

L’ escuma de poliuretà s’obté de la reacció química que es produeix en barrejar dos components: poliol i isocianat. D’aquesta barreja, que s’efectua amb una maquinària específica que aplica calor, se’n obté una escuma d’estructura uniforme, sòlida i molt resistent.

Aquest sistema es realitza mitjançant petits forats a les parets interiors. S’han de fer amb menys d’un metre de distància entre ells i no sobre la mateixa línia. Es comença pels forats situats a la part inferior omplint la càmera de baix a dalt lentament. El poliuretà s’injecta en estat líquid a la càmera d’aire.

Quan és a l’interior s’expandeix formant una escuma rígida de cel·la oberta. La lenta expansió fa que la càmera s’ompli completament a la vegada que s’adapta a les superfícies interiors.

Per què fer servir poliuretà injectat en aïllament tèrmic?

Avantatges de fer servir l'injectat de càmeres amb escuma de poliuretà
El poliuretà injectat a càmeres com la millor opció en aïllament tèrmic per a edificis amb façanes protegides, catalogades o que no es requereixi treballar des de l'exterior.

La conductivitat tèrmica de l'escuma de poliuretà

El seu aïllament és un 25% superior respecte d'altres materials.

Com podem comprovar al quadre comparatiu, l’escuma de poliuretà, en tenir un menor valor de conductivitat tèrmica, funciona millor com a aïllant tèrmic, podent aplicar un menor gruix i en conseqüència sent més econòmic.

Material Conductivitat tèrmica
Escuma de Poliuretà
0,028 W/m·K
Poliestirè extruït
0,034 W/m·K
Poliestirè expandit
0,039 W/m·K
Aïllament de fibra de fusta
0,039 W/m·K
Aïllament de cel·lulosa
0,039 W/m·K
Aïllament de lli
0,040 W/m·K
Llana de roca
0,040 W/m·K

Mitjançant solucions d´aïllament tèrmic millorem el comportament tèrmic i conseqüentment el confort de l´habitatge

Més de 30 anys oferint solucions en aïllaments tèrmics de tota mena

Cerquem les solucions tècniques que millor s’adapten a les vostres necessitats d’estalvi energètic, confort i seguretat

Projectes i Instal·lacions en aïllament

En aquest projecte hem realitzat l’aïllament de parets interiors d’una sèrie d’habitatges situats a la comarca del Vallès Occidental. Hem aplicat un gruix de 40mm d’escuma de poliuretà.

Aïllament de dipòsits mitjançant escuma de poliuretà i una membrana acrílica.

Recobriment de coberta amb poliuretà de gran resistència a la intempèrie i raigs UV