Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Aïllament amb escuma de poliuretà projectat (PUR)

Treballem per millorar l'eficiència energètica dels edificis per a un millor confort global i personal.

Amb l’aplicació de l’escuma de poliuretà projectat (PUR) en aïllament tèrmic aconseguim una estructura uniforme, sòlida i molt resistent oferint un aïllament un 25% superior respecte altres materials.

Mitjançant l’aplicació de sistemes i materials homologats en matèria d’aïllament tèrmic aconseguim millorar l’eficiència energètica de l’edifici. L’ aïllament tèrmic d’un edifici és una acció molt important si volem obtenir millores energètiques considerables.

A Terpolar Aïllaments som especialistes en sistemes d'aïllament tèrmic.

Què és lʻescuma de poliuretà projectat?

(PUR)

Quan es fa la barreja de dos components líquids com són el poliol i l’isocianat es produeix una reacció química que dona com a resultat l’obtenció de l’escuma de poliuretà.

D’aquesta barreja, que s’efectua amb una maquinària específica que aplica calor, se’n obté una escuma d’estructura uniforme, sòlida i molt resistent.

Per què utilitzar PUR en aïllament tèrmic?

Avantatges de fer servir escuma de poliuretà projectat (PUR) en aïllament tèrmic

La conductivitat tèrmica del PUR

L'aïllament del PUR funciona millor respecte d'altres materials.

Com podem comprovar al quadre comparatiu, l’escuma de poliuretà, en tenir un menor valor de conductivitat tèrmica, funciona millor com a aïllant tèrmic, podent aplicar un menor gruix i sent més econòmic en conseqüència.

Material Conductivitat tèrmica
Escuma de Poliuretà (PUR)
0,035 W/m·K
Poliestirè extruït
0,034 W/m·K
Poliestirè expandit
0,039 W/m·K
Aïllament de fibra de fusta
0,039 W/m·K
Aïllament de cel·lulosa
0,039 W/m·K
Aïllament de lli
0,040 W/m·K
Llana de roca
0,040 W/m·K

La resistència tèrmica de l'escuma de poliuretà projectat

La capacitat del material a oposar-se al flux de calor.

Com més alt sigui el seu valor, millor resistència i aïllament tèrmic oferirà.

Gruix Resistència tèrmica
30 mm
1,07 m2K/W
40 mm
1,43 m2K/W
50 mm
1,79 m2K/W
60 mm
2,14 m2K/W
70 mm
2,50 m2K/W
80 mm
2,86 m2K/W
90 mm
3,21 m2K/W
100 mm
3,57 m2K/W

Més de 30 anys oferint solucions en aïllaments tèrmics de tota mena

Cerquem les solucions tècniques que millor s’adapten a les vostres necessitats d’estalvi energètic, confort i seguretat

Projectes i Instal·lacions en aïllament

Aïllament de parets i forjat interior amb escuma de poliuretà

Aïllament d’una coberta amb escuma de poliuretà

Aïllament tèrmic amb cel·lulosa en un habitatge.