Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Aïllament de càmeres amb insuflat de cel·lulosa

Treballem per millorar l'eficiència energètica dels edificis per a un millor confort global i personal.

L’ insuflat de cel·lulosa és una excel·lent solució en aïllament tèrmic, sense obres i de ràpida execució que permetrà equilibrar les temperatures a l’estiu i protegir-nos del fred a l’hivern.

Mitjançant l’aplicació de sistemes i materials homologats en matèria d’aïllament tèrmic aconseguim millorar l’eficiència energètica de l’edifici. L’ aïllament tèrmic d’un edifici és una acció molt important si volem obtenir millores energètiques considerables.

A Terpolar Aïllaments som especialistes en sistemes d'aïllament tèrmic.
Insuflat de càmeres amb cel·lulosa
Aïllament de cel·lulosa
Insuflat de càmeres amb cel·lulosa
Sistemes d'insuflat de cel·lulosa per aïllaments de càmeres

Què és l'insuflat de cel·lulosa en aïllament de càmeres?

Millora tèrmica i acústica i evita el pas de l'aire dins les càmeres.

L’ insuflat de cel·lulosa és un aïllament tèrmic que consisteix en la injecció de cel·lulosa a les càmeres d’aire existents entre murs i envans dels habitatges . 

La injecció de cel·lulosa proporciona a l’edifici una envolupant tèrmica que disminueix la pèrdua de calor a l’hivern i de fred a l’estiu, reduint per tant el cost econòmic de la calefacció i la refrigeració.

Aquest aïllament és cada vegada més popular degut als múltiples avantatges que ofereix.

Quins avantatges ofereix aïllar amb cel·lulosa?

Avantatges d'utilitzar l'insuflat de cel·lulosa en aïllament tèrmic.

Característiques tècniques de la cel·lulosa

Característica Valor
Densitat aplicada
45 kg/m3
Conductivitat tèrmica
λ 0.039 W(m*K)
Permeabilitat al vapor d'aigua
1-2 (µ = 1)
Capacitat tèrmica específica
2110 J/kgK

Més de 30 anys oferint solucions en aïllament tèrmics de tota mena

Cerquem les solucions tècniques que millor s’adapten a les vostres necessitats d’estalvi energètic, confort i seguretat

Projectes i Instal·lacions en aïllament

Aïllament de parets i forjat interior amb escuma de poliuretà

Aïllament d’una coberta amb escuma de poliuretà

Aïllament tèrmic amb cel·lulosa en un habitatge.