Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Aïllament tèrmic

L´aïllament tèrmic d´un edifici és una acció molt important si volem tenir millores energètiques considerables.

Mitjançant l’aplicació de sistemes i materials homologats en matèria d’aïllament tèrmic aconseguim millorar l’eficiència energètica dels edificis.

A Terpolar Aïllaments, com a empresa especialitzada apliquem les millors solucions tècniques en aïllaments tèrmics: insuflat de càmeres amb cel·lulosa, insuflat de càmeres amb llana de roca, injecció de càmeres amb escuma de poliuretà, injectat de poliuretà reciclat o aïllaments amb escuma de poliuretà projectat (PUR).

Adaptem cada solució a les característiques i necessitats del teu projecte.

Quina mena d'aïllament necessites?

Especialistes en aïllament tèrmic i acústic

Què és la conductivitat tèrmica (Lambda)?

És la capacitat intrínseca d'un material de transferir o conduir la calor.

La conductivitat tèrmica d’un material ens indica com és de bo aquest material pel que fa a aïllament tèrmic.

És una mètrica que ens indica la quantitat de calor que es transmet a través de l’espessor d’un material.

La conductivitat tèrmica s’expressa en unitats de W/mK

Com més baix és el valor de conductivitat tèrmica del material, millor aïllant tèrmic és. Per tant, caldrà aplicar un menor gruix de material i serà més econòmic.

Conductivitat tèrmica dels diferents materials aïllants

Què és la resistència tèrmica (R)?

La resistència tèrmica és la facilitat d'un material o no en ser travessat per la calor.

La resistència tèrmica representa la capacitat d’un material per oposar-se al flux de calor.

En el cas de materials homogenis és la raó entre el gruix i la conductivitat tèrmica del material i determina la propietat d’aïllament tèrmic d’un material.

R = Gruix / Conductivitat

La resistència tèrmica s’expressa en unitats de m² K/W. Com més gran és el valor de resistència tèrmica del material per a aïllaments millor aïllant tèrmic és.

Mitjançant solucions en aïllament tèrmic millorem l'eficiència energètica dels edificis

Més de 30 anys oferint solucions en aïllaments tèrmics de tota mena

Busquem les solucions tècniques que millor s’adapten a les vostres necessitats d’estalvi energètic, confort i seguretat

Projectes i Instal·lacions en aïllament tèrmic

En aquest habitatge de la Cerdanya hem projectat les parets exteriors amb escuma de poliuretà. L’aïllament tèrmic d’un edifici és una acció molt important si volem obtenir millores energètiques considerables.

En aquesta ocasió hem projectat amb escuma de poliuretà una coberta per sobre, i també hem aplicat un recobriment  de membrana especial per a recobriments de poliuretà de gran resistència a la intempèrie i als raigs UV, sense solvents i respectuós amb el medi ambient.

En aquest cas hem aplicat escuma de poliuretà en una coberta per sota amb un gruix mig de 50mm, aconseguint així millorar l’eficiència energética.