Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Aïllament tèrmic de càmeres amb poliuretà granulat

Treballem de forma sostenible per millorar l'eficiència energètica dels edificis per a un millor confort global i personal.

L’ insuflat de poliuretà granulat a les càmeres és una de les accions amb que podem ajudar a reduir la pèrdua d’energia i les emissions contaminants dels edificis.

El poliuretà granulat ens permet treballar amb materials sostenibles alhora que aconseguim millorar l’eficiència energètica dels edificis.

Treballem amb sistemes i materials homologats en temes d’aïllament tèrmic per un confort de qualitat i més sostenible.

A Terpolar Aïllaments som especialistes en sistemes d'aïllament tèrmic.

Quin tipus d'aïllament necessites?

El poliuretà granulat insuflat es pot aplicar a qualsevol façana amb càmera d'aire
Insuflat de càmeres amb poliuretà granulat reciclat
Aïllament de poliuretà granulat
Insuflat de càmeres amb poliuretà granulat reciclat
Aïllament de càmeres amb poliuretà granulat

Què és el poliuretà granulat?

El poliuretà granulat insuflat millora, d'una forma més sostenible, l'aïllament tèrmic de l'habitatge alhora que afavoreix l'aïllament acústic.

El poliuretà granulat s’extreu d’aparells frigorífics que han entrat al cicle de reciclat.

L’ insuflat de poliuretà granulat és un aïllament tèrmic que consisteix en insuflar poliuretà granulat a les càmeres d’aire existents entre murs i envans dels habitatges o locals.

Aquest promou un considerable estalvi energètic, ja que proporciona a l’edifici una envolupant tèrmica que disminueix la pèrdua de calor a l’hivern i de fred a l’estiu.

Quines avantatges ofereix el poliuretà granulat?

El poliuretà insuflat a càmeres és una molt bona opció en aïllament tèrmic per a edificis amb façanes protegides, catalogades o que no es requereixi treballar des de l'exterior.
Característiques tècniques

La conductivitat tèrmica de l'aïllament de poliuretà

El seu aïllament és superior respecte d'altres materials.

Com podem comprovar al quadre comparatiu, en tenir un menor valor de conductivitat tèrmica, l’aïllament de poliuretà granulat, en comparació amb altres materials aïllants, funciona millor com a aïllant tèrmic.

Mitjançant solucions d´aïllament tèrmic millorem el comportament tèrmic i conseqüentment el confort de l´habitatge

Més de 30 anys oferint solucions en aïllaments tèrmics de tota mena

Cerquem les solucions tècniques que millor s’adapten a les vostres necessitats d’estalvi energètic, confort i seguretat

Projectes i Instal·lacions en aïllament

En aquesta ocasió hem projectat amb escuma de poliuretà una coberta per sobre, i també hem aplicat un recobriment  de membrana especial per a recobriments de poliuretà de gran resistència a la intempèrie i als raigs UV, sense solvents i respectuós amb el medi ambient.

En aquest cas hem aplicat escuma de poliuretà en una coberta per sota amb un gruix mig de 50mm, aconseguint així millorar l’eficiència energética.

En aquest projecte hem insuflat amb cel·lulosa les parets exteriors de la façana en la reforma i ampliació d’un Hotel del Baix Llobregat.