Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Plaques de fibrosilicats com a solució d'ignifugació

Treballem per millorar la protecció i la seguretat d'estructures i edificis.

Quan ens trobem davant de la necessitat de realitzar una protecció contra el foc sota unes circumstàncies que condicionen l’ús d’un material o un altre, ja sigui perquè cal un acabat estètic o perquè és difícil aplicar algun tipus de morter, disposem de dos tipus de panells a base de placa rígida: el panell de fibrosilicats i el panell de cartró guix.

Mitjançant l’aplicació de sistemes homologats, d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció passiva contra el foc, oferim solucions que s’adapten a les vostres necessitats de protecció i seguretat.

A Terpolar Aïllaments som especialistes en la protecció passiva davant del foc mitjançant plaques de fibrosilicats.

Com funcionen els panells de fibrosilicats?

Material d'excel·lent comportament mecànic i estabilitat davant del foc.

Els panells de fibrosilicats són plaques rígides compostes per silicats càlcics, reforçats amb fibres inorgàniques resistents al foc, els quals, durant el procés de fabricació han estat sotmesos a un tractament a alta temperatura que els concedeix una gran estabilitat davant del foc.

La col·locació es pot fer mitjançant grapes, cargols o claus, a causa del seu excel·lent comportament mecànic.

Quins avantatges ofereixen les plaques de fibrosilicats?

Les seves característiques principals.

Quins acabats ofereix?

Una solució ràpida, pràctica i adaptable amb un acabat llis en blanc trencat.

Els panells de fibrosilicats són d’acabat llis i de color blanc trencat. Es poden pintar directament per integrar-los a l’estètica de l’edifici.

Camps d'aplicació

Protecció davant del foc d'estructures de formigó.

Més de 30 anys oferint solucions en ignifugacions de tota mena

Cerquem les solucions tècniques que millor s’adapten a les vostres necessitats d’estalvi energètic, confort i seguretat

Projectes i Instal·lacions en ignifugacions

En aquest local comercial del Baix Llobregat hem realitzat la protecció contra el foc del forjat mitjançant la projecció d’un revestiment de morter de perlita i vermiculita amb el gruix necessari per a certificar una resistència al foc  REI-90’.

En aquesta nau hem realitzat l’aplicació d’un revestiment de pintura intumescent amb el gruix necessari per a certificar una estabilitat al foc R-90′, acabat amb protecció d’acabat d’esmalt sintètic monocomponent amb reacció al foc B1 per no alterar la pintura intumescent.

Us presentem una nova obra, en aquesta ocasió es tracta d’un ignifugat a una nau del Vallès Occidental.