Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Plaques semirígides de llana de roca

Treballem per millorar la protecció i la seguretat d'estructures i edificis.

Una de les opcions que tenim per a la protecció contra el foc és aplicar plaques semirígides de llana de roca, formades per un compost de llana de roca volcànica d’alta densitat impregnades amb resina. Amb la seva aplicació no només estem utilitzant un material amb unes propietats molt bones davant del foc, sinó que també ens beneficiem de la seva eficàcia com a aïllant acústic.

Mitjançant l’aplicació de sistemes homologats, d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció passiva contra el foc, oferim solucions que s’adapten a les vostres necessitats de protecció i seguretat.

A Terpolar Aïllaments som especialistes en la protecció passiva davant del foc mitjançant plaques semirígides de llana de roca.

Com funcionen les plaques semirígides de llana de roca?

Material amb bones propietats davant del foc i eficaç com a aïllant acústic.

Són panells semirígids compost per llana de roca volcànica d’alta densitat (165 kg/m3) lleugerament impregnats amb resina.

Amb la seva aplicació no només estem utilitzant un material amb unes propietats molt bones davant del foc, sinó que també ens beneficiem de la seva eficàcia com a aïllant acústic.

Les plaques semirígides de llana de roca són repel·lents a l’aigua i tenen una absorció del vapor d’aigua del +-0,02% del volum així com una reacció al foc A-1 (M-0).

Es col·loquen mitjançant perns d’acer electrosoldats amb volandera d’antiretorn que els subjecten a l’estructura.

El seu acabat és llis o opcionalment amb acabat amb un filament d’alumini en una de les seves cares, per a aplicacions en llocs on es veu l’acabat.

Aquest producte tallafoc es pot pintar.

Quins avantatges ofereixen les plaques semirígides de llana de roca?

Les seves característiques principals.

Quins acabats ofereix?

Amb diferents alternatives per integrar-se millor decorativament a l'entorn.

El seu acabat és llis, encara que opcionalment es pot incorporar un filament d’alumini en una de les cares perquè aquest sigui més estètic.

La placa semirígida de llana de roca, amb l’aplicació prèvia d’una capa d’imprimació, es pot pintar amb pintura a base d’esmalt, que permetrà integrar-la millor a la decoració de l’entorn.

Camps d'aplicació

Protecció d'estructures i franges tallafocs.

Més de 30 anys oferint solucions en ignifugacions de tota mena

Cerquem les solucions tècniques que millor s’adapten a les vostres necessitats d’estalvi energètic, confort i seguretat

Projectes i Instal·lacions en ignifugacions

En aquest local comercial del Baix Llobregat hem realitzat la protecció contra el foc del forjat mitjançant la projecció d’un revestiment de morter de perlita i vermiculita amb el gruix necessari per a certificar una resistència al foc  REI-90’.

En aquesta nau hem realitzat l’aplicació d’un revestiment de pintura intumescent amb el gruix necessari per a certificar una estabilitat al foc R-90′, acabat amb protecció d’acabat d’esmalt sintètic monocomponent amb reacció al foc B1 per no alterar la pintura intumescent.

Us presentem una nova obra, en aquesta ocasió es tracta d’un ignifugat a una nau del Vallès Occidental.