Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Ignifugació d’una estructura metàl·lica a Osona

En aquesta nau hem realitzat l’aplicació d’un revestiment de pintura intumescent amb el gruix necessari per a certificar una estabilitat al foc R-90′, acabat amb protecció d’acabat d’esmalt sintètic monocomponent amb reacció al foc B1 per no alterar la pintura intumescent.