Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Collarins intumescents tallafocs

Treballem per millorar la protecció i la seguretat d'estructures i edificis.

Si volem evitar que canonades, baixants i altres instal·lacions encastades es converteixin en un punt de transmissió de fum i calor en cas d’incendis, haurem d’instal·lar collarins intumescents tallafocs.

Evitarem la propagació de flames i fums en cas d’incendi.

Mitjançant l’aplicació de sistemes homologats, d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció passiva contra el foc, oferim solucions que s’adaptin a les seves necessitats de protecció i seguretat.

A Terpolar Aïllaments som especialistes en la protecció passiva davant del foc mitjançant plaques de fibrosilicats

Com funcionen els collarins intumescents?

Un sistema de segellat tallafoc.

Els collarins intumescents tenen com a finalitat segellar totalment el pas de tubs i canonades per evitar la propagació de les flames en cas d’incendi.

Els collarins estan formats per una carcassa d’acer inoxidable i un material intumescent a l’interior.

El material intumescent, en contacte amb el foc, s’expandeix i forma una escuma que segella l’espai i evita la transmissió del foc i del fum a altres sectors de risc.

Quins avantatges ofereixen els collarins intumescents?

Les seves característiques principals.

Quins acabats ofereix?

Un element eficaç en protecció passiva contra incendis.

Acabat en acer inoxidable amb material intumescent a l’interior

Camps d'aplicació

Protecció passiva per evitar la propagació del foc i del fum.

Més de 30 anys oferint solucions en ignifugacions de tota mena

Cerquem les solucions tècniques que millor s’adapten a les vostres necessitats d’estalvi energètic, confort i seguretat

Projectes i Instal·lacions en ignifugacions

En aquest local comercial del Baix Llobregat hem realitzat la protecció contra el foc del forjat mitjançant la projecció d’un revestiment de morter de perlita i vermiculita amb el gruix necessari per a certificar una resistència al foc  REI-90’.

En aquesta nau hem realitzat l’aplicació d’un revestiment de pintura intumescent amb el gruix necessari per a certificar una estabilitat al foc R-90′, acabat amb protecció d’acabat d’esmalt sintètic monocomponent amb reacció al foc B1 per no alterar la pintura intumescent.

Us presentem una nova obra, en aquesta ocasió es tracta d’un ignifugat a una nau del Vallès Occidental.