Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Pintura ablativa per a la protecció d'estructures i forjats de formigó

Treballem per millorar la protecció i la seguretat d'estructures i edificis.

La pintura ablativa permet crear una capa protectora per endarrerir els efectes de la calor i del foc sobre les estructures de formigó, oferint una major estabilitat i evitant que aquestes estructures puguin col·lapsar prematurament.

Mitjançant l’aplicació de sistemes homologats, d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció passiva contra el foc, oferim solucions que s’adapten a les vostres necessitats de protecció i seguretat.

A Terpolar Aïllaments som especialistes en la protecció d'estructures i forjats de formigó mitjançant pintura ablativa.

Com funciona la pintura ablativa?

Protegeix les estructures de formigó reaccionant davant del foc per retardar-ne els efectes.

La pintura ablativa s’utilitza per aconseguir estabilitat davant del foc en estructures i forjats de formigó.

Aquesta estabilitat s’aconsegueix mitjançant la limitació de la temperatura de les armadures i els acers que conté l’interior del formigó.

Per evitar el col·lapse prematur de l’estructura cal aplicar una capa protectora amb aquest tipus de pintura per compensar d’alguna manera la pèrdua de resistència al foc provocat pels acers més superficials del formigó.

Quins avantatges ofereix la pintura ablativa per a la protecció de les estructures?

Les seves característiques principals.

On i com s'aplica i quins resultats aconseguim?

S'aplica una capa protectora per compensar la pèrdua de resistència al foc provocat per l'acer.

La forma d’aplicació per tractar el formigó contra el foc passa per la utilització de morters o revestiments ceràmics ablatius en forma de pasta fluida.

D’aquesta manera podem protegir murs, blocs, forjats, lloses, bigues i pilars de formigó.

Camps d'aplicació

Protecció davant del foc d'estructures de formigó.

Més de 30 anys oferint solucions en ignifugacions de tota mena

Cerquem les solucions tècniques que millor s’adapten a les vostres necessitats d’estalvi energètic, confort i seguretat

Projectes i Instal·lacions en ignifugacions

En aquesta nau hem realitzat l’aplicació d’un revestiment de pintura intumescent amb el gruix necessari per a certificar una estabilitat al foc R-90′, acabat amb protecció d’acabat d’esmalt sintètic monocomponent amb reacció al foc B1 per no alterar la pintura intumescent.

Us presentem una nova obra, en aquesta ocasió es tracta d’un ignifugat a una nau del Vallès Occidental.

En aquest nou projecte hem protegit contra el foc un garatge, mitjançant l’aplicació de pintura intumescent