Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Protecció passiva contra el foc a una nau del Vallès

Per dur a terme aquest projecte, hem protegit contra el foc l’estructura metàl·lica portant amb pintura intumescent per certificar una estabilitat al foc R-60′. També hem sectoritzat la paret mitgera-coberta mitjançant la formació d’una franja tallafocs EI-60′ amb una estructura independent, a més de la col·locació de plaques de cartró guix.