Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Aïllament de coberta plana al Vallès Oriental

Per aquest projecte hem realitzat un aïllament tèrmic amb projecció dʻescuma de poliuretà de cel·la tancada. Ho hem fet per la part exterior d’una coberta plana mitjançant un producte amb una resistència a la compressió =300 k.p.a.