Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Aïllament d’habitatges a la Cerdanya

Per dur a terme aquest projecte, hem realitzat un aïllament tèrmic amb projecció dʻescuma de poliuretà de cel·la tancada a la part exterior de les parets dʻuns habitatges ubicats a la Cerdanya. La constructora ho acabarà amb un típic revestiment de pedra.