Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Aïllament de façanes ventilades a Barcelona

Comencem setembre amb un nou projecte! En aquest cas hem realitzat un aïllament tèrmic amb escuma projectada de poliuretà i un revestiment final de morter en uns habitatges de nova construcció situats al Barcelonès. Hem dut a terme aquest procés per complir amb la normativa actual del CTE per a façanes ventilades on cal garantir una reacció al foc bs2d0.