Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Aïllament tèrmic d’una façana ventilada a un col·legi situat a Valls (Tarragona)

Terpolar Aïllaments ha projectat escuma de poliuretà per a l’aïllament tèrmic d’unes façanes ventilades i ho ha acabat amb el revestiment de morter per complir la normativa actual del CTE on cal assegurar una reacció al foc bs1d0.