Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Aïllament tèrmic d’un forjat de formigó a la Clínica Asepeyo de Sant Cugat del Vallès

Avui us presentem un projecte d’aïllament realitzat a la Clínica Asepeyo de Sant Cugat del Vallès. Hem projectat escuma de poliuretà per fer un bon aïllament tèrmic i els hem acabat amb un revestiment de morter per complir amb la normativa actual del CTE on cal assegurar una reacció al foc bs2d0.