Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Protecció passiva contra el foc a una nau del Bages

Per dur a terme aquest projecte hem realitzat diferents actuacions contra el foc a una nau de Puig-Reig. D’una banda hem protegit contra el foc l’estructura metàl·lica portant de pilars amb pintura intumescent per certificar una estabilitat al foc R-90′. També hem sectoritzat la paret mitgera-coberta mitjançant la formació d’una franja tallafocs EI-60′ amb una estructura independent i la col·locació de plaques de cartró guix. Per acabar, en unes jàsseres de formigó, hem sectoritzat els forats centrals amb uns segellats de panell de llana de roca d’alta densitat i un acabat amb revestiment intumescent per a una resistència al foc EI-90.