Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Protecció passiva contra el foc a una nau del Llobregat

Per a aquest projecte dut a terme a una nau del Llobregat, hem realitzat diferents actuacions contra el foc per posar al dia la llicència d’activitat. Hem protegit contra el foc l’estructura metàl·lica portant de pilars i bigues amb un revestiment de placa semirígida de llana de roca per certificar una estabilitat al foc R-120′. També hem sectoritzat la paret mitgera-coberta mitjançant la formació d’una franja tallafocs EI-60′ amb una estructura independent i la col·locació de plaques de cartró guix.