Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Comunicat de Premsa: Aïllament en Càmera: Simplicitat, Eficiència i Confort per a la teva Llar

Sota el títol esmentat, el Comitè d’Instal·lació d’Aïllament en Càmera de AISLA ha llançat un tríptic dirigit al client final. Aquest document detalla com aprofitar les càmeres d’aire en façanes, cobertes i sòls d’habitatges per millorar el confort i estalviar energia.

Madrid, 19 de gener de 2024

En llars insuficientment aïllades i que disposen de càmera d’aire a la façana, és possible instal·lar aïllament tèrmic específic a través d’uns petits forats des de l’interior o des de l’exterior de l’habitatge. D’aquesta manera millorem l’eficiència energètica i el confort de l’habitatge de forma senzilla i ràpida, amb una actuació neta, que no requereix llicència d’obres ni acord de la comunitat, i que s’executa habitualment en un sol dia. A més de les càmeres de façana, també es pot instal·lar aïllament a l’interior de falsos sostres, sòls elevats i espais no habitats.

Productes d’aïllament en càmera

Depenent de l’aplicació, sempre hi ha un producte adequat.

Avantatges de l’aïllament en càmera

Les avantatges de l’aïllament en càmera per al client final es poden agrupar en cinc blocs:

  • Confort: Millora el confort tèrmic, acústic, elimina infiltracions i ajuda a eliminar humitats i condensacions.
  • Simplicitat: Actuació ràpida, neta i sense necessitat de llicència d’obres ni acord de la comunitat.
  • Estalvi: Actuació econòmica que redueix la factura energètica i pot optar a subvencions i desgravacions fiscals.
  • Sostenibilitat: Millora la qualificació energètica de la vivenda i redueix les emissions de CO2.
  • Confiança: Instal·lació professional, segura i duradora.

Procediment d’instal·lació de l’aïllament en càmera

El procés d’instal·lació es resumeix en quatre passos:

  1. Un tècnic pot realitzar una visita inicial per fer un diagnòstic de la vivenda i analitzar les opcions de millora energètica.

2. L’empresa d’instal·lació selecciona i ofereix la solució idònia.

3. La instal·lació es realitza normalment en un sol dia, realitzant una sèrie de forats des de l’interior o des de l’exterior de la vivenda, i introduint el material d’aïllament fins a omplir completament la càmera. Els forats es tanquen per finalitzar l’obra.

4. El client rep el certificat final d’obra amb les especificacions tècniques del producte i la instal·lació, així com la millora energètica obtinguda.

Instal·lació professional

L’instal·lació d’aïllament en càmera requereix la intervenció d’una empresa professional, formada, ben equipada i amb experiència i solvència tècnica. AISLA, l’Associació d’Instal·ladors d’Aïllament, reconeix amb el Segell Instal·lador Homologat l’ètica, qualitat i formació dels instal·ladors.

Contacta amb un Instal·lador Homologat AISLA i comença a gaudir de l’aïllament ben instal·lat.

Descarrega el tríptic complet aquí: https://www.aisla.org/documentos/Diptico_AISLAMIENTO_EN_CAMARA.pdf

SOBRE AISLA:

AISLA és l’Associació d’instal·ladors per al compliment i l’aplicació del DB-HE (aïllament tèrmic i estanquitat a l’aire), DB-HR (solucions acústiques), DB-HS (impermeabilització, salubritat i protecció davant del radó) i DB-SI (protecció passiva contra el foc), en edificació d’Espanya, que treballa des de 1993 per la professionalització, formació, qualitat i sostenibilitat del sector. www.aisla.org

Necessites serveis d'aïllament, impermeabilitzacions o ignifugacions?

Altres notícies sobre aïllaments, impermeabilitzacions i ignifugacions