Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Treballs de sectorització amb plaques de guix laminat a una nau industrial a Barcelona

S’han realitzat uns envans amb resistència al foc amb plaques de guix laminat per separar dos sectors d’una nau industrial a Barcelona. A la part superior s’ha fet una franja tallafoc d’un metre d’amplada per evitar la propagació del foc d’un sector a l’altre.