Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Formació d’un sostre tèrmic fals amb plaques de llana de roca

S’ha realitzat un sostre industrial fals de llana de roca per obtenir un aïllament tèrmic de tipus Alumisol. D’aquesta manera aconseguim un òptim aïllament tèrmic i complim amb la normativa contra incendis.