Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Sectorització contra el foc de guix laminat a una nau d’Osona

Terpolar Aïllaments ha realitzat la sectorització contra el foc entre diferents sectors a una nau d’Osona. S’han realitzat unes franges tallafocs mitgera-coberta amb placa foc, de guix laminat, per poder certificar una resistència al foc EI-60′