Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Protecció passiva contra el foc a uns locals comercials de la comarca d’Osona

Hem protegit contra el foc, amb una resistència REI-90′, tots els forjats de la planta baixa i la seva estructura metàl·lica portant. Al forjat i les seves bigues s’ha aplicat morter de perlita i vermiculita, mentre que als pilars s’ha aplicat pintura intumescent.