Sectorització de Nau Industrial

Ignifugacions
Sectorització de Nau Industrial
Sectorització de Nau Industrial

  • Ignifugacions
Treballs realitzats en una nau industrial de nova construcció a Girona.
S'ha realitzat unes franges tallafoc mitgera-coberta per sectoritzar contra el foc els diferents sectors d'una nau industrial de nova construcció. El sistema que hem fet servir ha estat el de fer una estructura auto-portant a la paret i la col·locació de plaques de cartró-guix.

Altres projectes
Relacionats