Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Sectorització d’una nau industrial de nova construcció a Girona

Treballs realitzats en una nau industrial de nova construcció a Girona. S’han realitzat unes franges tallafocs mitgera-coberta per sectoritzar contra el foc els diferents sectors d’una nau industrial de nova construcció. El sistema utilitzat ha estat mitjançant la col·locació d’una estructura autoportant a la paret a més de la col·locació de plaques de cartró guix.