Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Protecció contra el foc a nau industrial de Sant Cugat

Treballs realitzats en una nau industrial per a un obrador a Sant Cugat del Vallès. S´ha realitzat una protecció contra el foc d´un altell metàl·lic per aconseguir una estabilitat al foc R-90′. S’ha realitzat amb una projecció de morter de perlita i vermiculita a les bigues i una aplicació de pintura intumescent als pilars i l’escala.