Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Sectorització contra el foc d’una indústria agroalimentària del Bagès

En un edifici d’una indústria agroalimentària situada al Bages s’han fet diferents envans i franges tallafocs entre diferents sectors d’incendi per evitar que el foc es propagui d’un espai a l’altre. En aquest projecte s’han fet servir solucions de placa de tipus cartró guix.