Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Aïllament tèrmic al local d’alimentació Barcelona

Treballs realitzats a la rehabilitació d’un edifici a Barcelona on s’ubicarà una superfície comercial d’alimentació. S‟ha realitzat un aïllament tèrmic mitjançant projecció d‟escuma de poliuretà i un revestiment d‟acabat de morter per aconseguir una classificació al foc Bs1d0.