Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Sectoritzacions en un establiment comercial a Osona

Hem realitzat totes les divisions interiors de cartró guix: sostres falsos, trasdossats i envans. També hi hem inclòs l’aïllament tèrmic amb llana mineral. A més, hem fet una franja tallafoc de guix laminat per certificar una resistència al foc EI-60′.