Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Protecció passiva contra el foc a una indústria de l’Anoia

Terpolar Aïllaments ha realitzat en una important indústria paperera de la comarca de l’Anoia la formació d’una franja tallafocs EI-60’ amb doble placa de cartró guix i amb una estructura autoportant.