Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Protecció passiva contra el foc a una nau de la comarca del Baix Llobregat

En aquest projecte hem realitzat la formació d’una franja tallafocs mitgera-coberta en una nau industrial amb una coberta de serra al Baix Llobregat, amb una resistència al foc EI-60′.