Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Protecció contra el foc d’un edifici plurifamiliar de la comarca del Vallès Occidental

En aquest projecte hem realitzat, a un edifici plurifamiliar de la comarca del Vallès Occidental, la protecció contra el foc de la coberta, així com la projecció de morter de perlita i vermiculita, per a certificar una estabilitat al foc R-60′.