Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Protecció passiva contra el foc en un local comercial del Bages

Hem realitzat una obra al Bages on hem protegit contra el foc l’estructura de fusta d’una coberta mitjançant la col·locació d’una malla metàl·lica galvanitzada i la projecció d’un revestiment de morter de perlita i vermiculita per a certificar una estabilitat al foc R- 120′.