Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Protecció passiva contra el foc a una indústria del Baix Llobregat

Terpolar Aïllaments ha realitzat en una indústria del Baix Llobregat, la formació d’un envà de guix laminat amb una resistència al foc EI-60, i també una franja tallafocs horitzontal amb una resistència al foc EI-60”.