Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Protecció passiva contra el foc a una indústria del Vallès Occidental

Per a aquest projecte s’ha realitzat un revestiment amb pintura intumescent R-90′ a les bigues i pilars estructurals de la coberta. A més, s’ha sectoritzat mitjançant una franja tallafocs EI-60′ amb una estructura independent i la col·locació de plaques de cartró guix.