Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Protecció passiva contra el foc en un conducte d’un pàrquing situat a la comarca del Bages

En aquest projecte havíem de sectoritzar un conducte de ventilació d´un pàrquing situat al Bages. Per això hem col·locat una malla metàl·lica galvanitzada i hem aplicat un revestiment de morter dur de perlita i vermiculita per certificar una resistència al foc EI-120′.