Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Sectorització contra el foc amb un envà de guix laminat a una nau del Baix Llobregat

Terpolar Aïllaments ha realitzat la sectorització contra el foc, entre diferents sectors, en una nau situada al Baix Llobregat. S’ha realitzat un envà amb placa de guix laminat per certificar una resistència al foc EI-120′.