Protecció passiva contra el foc en un conducte d’un pàrquing situat a la comarca del Bages

Ignifugacions
Protecció contra el foc en un pàrquing del Bages

  • Ignifugacions

En aquest projecte havíem de sectoritzar un conducte de ventilació en un pàrquing del Bages. Hem col·locat una malla metàl·lica i hem aplicat un revestiment de morter dur de perlita i vermiculita per a certificar una resistència al foc EI-120'.


Altres projectes
Relacionats