Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Protecció contra el foc a una nau de la comarca del Vallès Occidental

Hem realitzat una obra en una nau del Vallès Occidental on hem protegit contra el foc els pilars i l’estructura principal portant de les cobertes lleugeres amb un revestiment de morter de perlita i vermiculita per certificar una estabilitat al foc de R-120′ i R-30′ respectivament.