Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Rehabilitació en un habitatge al Vallès Occidental

Us presentem un projecte d’un nou sistema d’aïllament. Es basa en l’aplicació d’una barrera de llana de roca per aïllar tèrmicament sostres falsos i sota cobertes. Un sistema eficaç aplicant gruixos d’entre 120-140mm per millorar l’eficiència energètica de l’habitatge.