Protecció passiva contra el foc en una nau del Bages

Ignifugacions
Protecció passiva contra el foc en una nau del Bages
Protecció passiva contra el foc en una nau del Bages

  • Ignifugacions
Per a realitzat aquest projecte hem portat a terme diferents proteccions contra el foc en una nau situada a Puig-Reig.

Per una banda, hem protegit contra el foc l’estructura metàl·lica portant dels pilars amb pintura intumescent per certificar una estabilitat al foc R-90’.

També hem sectoritzat la paret mitgera-coberta mitjançant la formació d’una franja tallafoc EI-60' amb una estructura independent i la col·locació de plaques de cartró guix.

Per últim, en unes jàsseres de formigó, hem sectoritzat els forats centrals amb uns segellats de panell de llana de roca d’alta densitat i acabat amb un revestiment intumescent per a una resistència al foc EI-90’.

Altres projectes
Relacionats