Protecció passiva contra el foc en uns locals comercials de la comarca d’Osona

Ignifugacions
Protecció passiva contra el foc en uns locals comercials de la comarca d’Osona

  • Ignifugacions

Hem protegit contra el foc, amb una resistència REI-90’, tots els forjats de la planta baixa i la seva estructura metàl·lica portant. Al forjat i a les bigues s’ha aplicat morter de perlita i vermiculita, mentre que als pilars s’ha aplicat pintura intumescent.


Altres projectes
Relacionats