Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Protecció contra el foc a un local comercial

En aquest local comercial del Baix Llobregat hem realitzat la protecció contra el foc del forjat mitjançant la projecció d’un revestiment de morter de perlita i vermiculita amb el gruix necessari per a certificar una resistència al foc  REI-90’.